Maurloks.jpg.jpg

 

DZĪVESGĀJUMA APRAKSTS (CV)

 

 

Vārds: Viesturs

 

Uzvārds: Rozenbergs

 

Kontaktinformācija: tālrunis 22188190

 

Amats līguma izpildē: pārtikas tehnologs

 

Profesionālā kvalifikācija: inženieris – tehnologs

 

Zinātniskie grādi, nosaukumi: Dr.sc.ing., Mag.paed., docents.

 

 

 

Kvalifikācija:

 

Mācību iestāde

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Mācību laiks

1986.-1993.

1994.-1998.

2004-2006.

Specialitāte

Sabiedriskās ēdināšanas tehnoloģija un organizācija

Uztura tehnoloģija,

doktorantūra

Pedagoģija,

maģistrantūra

  

Darba pieredze:

 

No

Līdz

Darba devējs

Amats

Pienākumi

1995.

2013.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Uztura katedras docents

Pasniedzamie studiju priekšmeti: uztura mācība, ārstnieciskais uzturs, biznesa plānošana u.c.

2014.

pašlaik

Pašnodarbinātais

Tehnologs

Ēdienkaršu un tehnoloģisko karšu izstrāde izglītības iestāžu ēdinātājiem, konsul-tācijas normatīvo aktu un iepirkumu prasību izpildē.

  

Citi sasniegumi:

1) mācību grāmata: Rozenbergs V. Uztura mācība. - LLU, 2009.-136 lpp.,

2) starptautisku un ESF projektu vadība,

3) vairāku publikāciju autors, piedalīšanās ar referātiem starptautiskās konferencēs.

Auto:
B, C, D kategorijas

Vēl citi:
kursu pasniedzēja līmenī pārzinu lietvedību, grāmatvedību, projektu vadības teorijas pamatus;
pieredze uzņēmuma valdes darbā.