Maurloks.jpg.jpg

Diplomēts sabiedriskās ēdināšanas inženieris - tehnologs.

Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā.

Inženierzinātņu doktors pārtikas nozarē, docents.

Pašlaik nodarbojos ar ēdienkaršu aprēķiniem ar paša izstrādātām uzskaites sistēmām (Excel, Access, brīvā koda web šabloni),
pašnodarbināts jeb saimnieciskās darbības veicējs.

 

Ikdienai
tehnoloģiskās kartes un ēdienkartes visdažādākajās formās un atbilstoši visdažādākajām prasībām:

 

 

 

 Access004